リトルバード行政書士事務所 Little Bird Legal Administrative Office

  • HOME »
  • リトルバード行政書士事務所 Little Bird Legal Administrative Office

日本語に不安のある外国人の皆様。在留資格取得、行政届出、会社設立、お部屋探しなど、代表行政書士の小島が英語、中国語、ほか皆様の母国語でサポート致します。私も中国北京で8年間、言葉に自信がなく不安な日々を過ごし、現地の皆様に助けられてきました。今度は私が皆様のお役に立ちたいと思います!費用は2000円/1時間から。簡単な手続きならなんと2000円から依頼できます。複雑な手続きも実働時間に応じた費用を見積もります。お気軽にVYE00620@nifty.ne.jpにお問い合わせください1

For foreign residents who are not confident of communication in Japanese language – representative legal administration specialist Tetsuro will support your various applications in Japanese – immigration visa application, various administrative applications, company start, room finding…Tetsuro lived in Beijing, China for 8 years, was not confident of using Chinese language, and got marvelous support by Chinese native residents. It is my turn to support you all! You do not have to use Japanese to communicate with me – your mother language is available! Fee is clear – 2000JPY / hour, so if your request to us is simple, it will only cost 2000JPY! I will arrange estimated budget for you according to complexity of your request. Please feel free to contact me, VYE00620@nifty.ne.jp!

中国朋友各位,你们有没有日文沟通自信?Tetsuro支援各位的日文行政办理各种工作 – 在留资格取得, 各种行政申请,公司设立,房间媒介等。Tetsuro曾经在北京住过8年多,没有中文沟通自信,不过中国朋友各位非常热情地帮助了我。在此我希望向中国朋友们报恩!不要讲日文,中文沟通就OK。费用是2000日元 / 1个小时,如果您的工作依赖是简单,费用只要2000日元。如果您的工作依赖是复杂,我会按照您的要求计算必要费用。详细请联系 VYE00620@nifty.ne.jp!

Đối với những cư dân nước ngoài không tự tin giao tiếp bằng tiếng Nhật – Tetsuro, chuyên viên pháp lý sẽ hỗ trợ bạn nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ xin visa Nhật Bản, giấy tờ hành chính, thành lập công ty, tìm phòng trọ … Bạn không cần phải sử dụng Tiếng Nhật. để giao tiếp với tôi – ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn có sẵn! Mức phí rõ ràng – 2000JPY / giờ, vì vậy nếu yêu cầu của bạn với chúng tôi là đơn giản, bạn sẽ chỉ phải trả 2000JPY! Tôi sẽ sắp xếp ngân sách ước tính cho bạn tùy theo mức độ phức tạp của yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với tôi, VYE00620@nifty.ne.jp!

Untuk penduduk asing yang tidak percaya diri dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang – Tetsuro, seorang ahli hukum akan membantu Anda dengan berbagai dokumen dalam aplikasi visa Jepang Anda, dokumen administrasi, pendirian perusahaan, akomodasi pencarian kamar … Anda tidak perlu menggunakan bahasa Jepang. untuk berkomunikasi dengan saya – bahasa ibu Anda tersedia! Biayanya jelas – JPY 2000 / jam, jadi jika permintaan Anda sederhana, Anda hanya akan membayar JPY 2000! Saya akan mengatur perkiraan anggaran untuk Anda sesuai dengan kompleksitas permintaan Anda. Silakan hubungi saya, VYE00620@nifty.ne.jp!

ဂျပန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Tetsuro သည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗီဇာဖြင့်တရားဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ အခန်းငှားခနှင့်အခြားအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ သင်သည်သင်၏မိခင်ဘာသာစကားကိုသုံးနိုင်သည်။ ဂျပန်သုံးရန်မလိုအပ်ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတာဝန်ခံ – 2000JPY / နာရီ; သင့်တောင်းဆိုချက်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ပါက ၂၀၀၀၀ ကုန်ကျသည်။ သင့်တောင်းဆိုချက်၏ရှုပ်ထွေးမှုအပေါ် မူတည်၍ ခန့်မှန်းပါမည်။ VYE00620@nifty.ne.jp တွင်ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ပါ

Para sa mga dayuhan na hindi pamilyar sa mga komunikasyon sa Hapon, si Tetsuro ay isang opisyal na dalubhasa sa pamamahala na may visa para sa imigrasyon. Rentahan ng silid at iba pang mga pamamaraan sa pamamahala. Maaari mong gamitin ang iyong katutubong wika. Hindi na kailangang gumamit ng Japanese. Tahasang pagsingil – 2000JPY / oras; Kung ang iyong paghahabol ay simple, nagkakahalaga ito ng 2000. Tatantya namin batay sa pagiging kumplikado ng iyong kahilingan. Makipag-ugnay sa akin sa VYE00620@nifty.ne.jp

リトルバード行政書士事務所 東京都行政書士会 会員番号第12919号

代表行政書士 小島哲郎 登録番号第20080500号

東京都文京区小石川3-3-9 TEL 050-3695-0465 MAIL VYE00620@nifty.ne.jp

PAGETOP